967. Poselství Boha Otce ze dne 10. listopadu 2013 v 15:00.


ŽÁDNÉ VĚDECKÉ POSUZOVÁNÍ NEBUDE DÁVAT SMYSL, AŽ SPATŘÍTE DVĚ SLUNCE


Má nejdražší dcero,

mou touhou je velmi brzy shromáždit všechny mé děti, aby byly svědky mého slibu. Můj velký dar přijde uprostřed velkého duchovního pronásledování, kdy bude popřeno všechno, co představuji. Noví bohové, z nichž žádný neexistuje, budou představeni světu. Pokryti blyštivým zevnějškem budou vymyšleni tak, aby zabránili veškeré víře v mou existenci. Všechno to kacířství udusí Boží Světlo.

Hvězdy zakrátko přestanou tak jasně zářit. Nevěřícímu světu brzy ukážu nová, všemu lidskému vědeckému poznání odporující, neočekávatelná znamení, jako zjevení začátku mého zásahu. Žádné vědecké posuzování nebude dávat smysl, až spatříte dvě slunce. Žádná definice podle nedostatečného lidského poznání nebude smysluplná. Přesto se každé znamení, dané světu z nebes, bude brát a vykládat, že ve vesmíru existuje další lidský život.

Já jsem Stvořitel všeho života. Stvořil jsem člověka. Stvořil jsem svět. Nikdy to nepopírejte, neboť když to uděláte, budete následovat falešné učení. Každý zásah z nebe – a bude jich mnoho – bude zdůvodněn a vysvětlován. Až uvidíte tato znamení, vězte, že den Druhého příchodu je blízko.

Prosím vás, drahé děti, nikdy Mě nezapírejte, ani neodmítejte můj slib přinést světu konečný pokoj a smíření, které budou vaše, přijmete-li je za mých podmínek a nikoliv za těch svých. Má vůle se konečně brzy naplní. Abych vás připravil, dám světu mnoho zázraků na obloze, ve vesmíru a v planetárním systému. Až tyto události uvidíte, chtěl bych, abyste se radovali, neboť budete vědět, že oznamuji návrat mého Syna, aby splnil svůj slib věčné spásy.

Setřete si slzy z očí. Vím, jak těžké budou vaše zkoušky. Obracím se ke všem svým dětem, věřícím i nevěřícím, stejně jako k těm, které jsou vinny strašným hříchem – nikdo z vás není vyloučen. Když se smíříte s mým Synem, stanete se jeho částí a budete s ním panovat v ráji navěky.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět