906. Poselství Matky Spásy ze dne 6. září 2013 v 18:46.


BUDE VYHLÁŠENA NOVÁ, KRUTÁ SVĚTOVÁ VÁLKA


Mé drahé dítě,

dle instrukcí mého Syna Ježíše Krista, musím odhalit, že války, které teď propuknou na Středním východě, budou předzvěstí velké bitvy, kdy bude vyhlášena nová, urputná světová válka.

Jak to láme Nejsvětější Srdce mého ubohého trpícího Syna. Nenávist, která naplňuje srdce vůdců, kterým byla obyčejnými lidmi svěřena odpovědnost za vedení svých zemí, se rozšíří. Zradí své vlastní národy. Milióny lidí budou zabity a do války bude zapojeno mnoho národů. Musíte vědět, že duše těch, kteří budou zabiti, a nejsou vinni žádným zločinem, budou mým Synem zachráněni.

Rychlost těchto válek se vystupňuje, a jakmile se do bojů zapojí čtyři části světa, bude vyhlášena velká válka. Naneštěstí budou použity atomové zbraně a mnozí budou trpět. Bude to děsivá válka, ale nebude trvat dlouho.

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny nevinné duše a pokračujte v modlitbě mého nejsvětějšího růžence, třikrát denně, abyste zmírnili utrpení, které bude výsledkem třetí světové války.

Děkuji ti mé dítě, že jsi přijala mou výzvu. Věz, že teď je v nebi velký smutek a že ti přináším tyto závažné zprávy s těžkým srdcem.


Vaše Matka
Matka Spásy


zpět