897. Poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2013 v 20:24.


VŠUDE ZAVLÁDNE VELKÁ RADOST. POTRVÁ 100 DNÍ.


Má vroucně milovaná dcero,

prosím, postarej se, aby moje proroctví slyšel každý národ a mohl se připravit na nádhernou, obnovenou zemi – Nový ráj. Každé Boží dítě má právo na své dědictví a musíte začít plánovat na tento Velký den, jako byste se připravovali na velikou svatbu.

Volám k židům, muslimům a křesťanům, stejně jako ke každému jinému vyznání, aby Mě nyní poslouchali. Nikdo z vás nebude nedotčen zkažeností antikrista. Pokud se ale připravíte už teď přijetím Pečeti živého Boha a jejím uchováním ve svých domovech, budete imunní vůči utrpení, která způsobí světu.

Když je vám Slovo Boží, Slovo Pravdy, dáváno na vědomí, musíte se zastavit a naslouchat, protože vás povede k branám nového nebe a nové země. Nový ráj čeká a bude domovem miliardám duší, včetně těch, které zůstávají v očistci a v nebi. Sjednotím všechny, jejichž srdce jsou otevřená Božímu vedení, kteří cítí lásku mého milosrdenství.

Prosím, nebojte se toho dne, protože vám přinese velké štěstí, mír a radost. Mé království vás ohromí svou neuvěřitelnou krásou. Mnozí z vás se bojí mých poselství, protože jste přesvědčeni, že Druhý příchod znamená smrt - konec. Ale to by byla nesprávná domněnka.

Vy, kteří ke Mně přijdete ochotně, bez podmínek, s pokorou a láskou, nezakusíte bolest fyzické smrti. Místo toho se v mžiku oka najdete ve vašem novém okolí. To vás zprvu vyleká a rychle se rozhlédnete kolem, abyste vyhledali své milované. Zachráním tak mnoho duší, že budete se svými rodinami, včetně těch, které milujete a kteří jsou už se Mnou v nebi a těch, které uvolním z ohňů očistce.

Všude zavládne velká radost. Potrvá 100 dní. Můj Nový ráj bude mít jen jedno náboženství, Nový Jeruzalém, kde budu denně uctíván. Všichni budou jednotní se svatou vůlí mého Otce. Bude zde dvanáct národů, ale jen jeden jazyk, protože nedovolím rozdělení.

Ustanovím vůdce, a v každém národu bude dostatek jídla, vody, domů nebo života. Nebude smrti, protože všem, kdo vejdou, daruji věčný život. Všechny národy budou spolupracovat v šíření Božího Slova, a štěstí, které není možné dosáhnout dnes na zemi, bude jedním z největších darů, které vám nabídnu. Budete velmi milováni a vy budete milovat Mě, stejně jako Já miluji vás.

Mnozí potkáte generace vašich rodů, jdoucí staletí do minulosti. Generace budou pokračovat, a tak uvidíte vaše syny a dcery ženit se a vdávat, a plodit dokonalé děti Boží – každé požehnané velkými milostmi. Bude ustanovena hlava mé církve a její jméno je Petr, protože jsem slíbil, že zformuje mou církev na zemi. A tak v Novém ráji bude v čele mé církve.

Ó, kdybych vám jen mohl ukázat, co je před vámi, vytryskly by vám slzy radosti a drali byste se k branám. Tak vás všechny prosím, ignorujte pokusy zastavit vás ve snaze o věčný život. Ignorujte ty, kteří vám říkají, že neexistuji. Nevěřte těm, kdo užívají mé svaté Slovo, aby vás přesvědčili, že to nejsem Já, kdo k vám hovoří skrze tato poselství.

Musíte bojovat za všechny, aby vám bylo dáno toto nádherné dědictví, protože nikdo nemá právo upřít jinému toto velké dědictví, které náleží každému, bez ohledu na to, jak zčernalé mohou být jejich duše. Dávám vám tyto nástroje, abyste Mi přivedli duše na celém světě, abychom společně mohli zničit dílo Satana a rychle se přemístili do nového světa.

Můj pokoj budiž s vámi.


Váš Ježíš


zpět