895. Poselství Matky Spásy ze dne 28. srpna 2013 v 20:00.


ZA ÚSVITU POSLEDNÍHO DNE BUDE SLYŠET MOCNÝ HLAS TRUBKY PO CELÉM SVĚTĚ


Mé děti,

dovolte mi, abych vás objala, protože nadále snášíte urážky určené mému Synu, kterých jste svědky.

Když slyšíte tato svatá poselství a učíte se jim porozumět, mnoho z vás pak vyráží kupředu s velkou odvahou, varovat svět o blížících se časech, aby Bůh mohl připravit svoje děti na Nový ráj.

Musíte pochopit, že budete nenáviděni kvůli vaší práci pro mého Syna. Mnohými nebudete přijati a jako výsledek zakusíte bolest a ponížení. Na každém kroku budete čelit nějaké překážce, protože kráčíte ve stopách mého Syna.

Nikdo z vás to nebude mít lehké, dokud s klidnou odevzdaností nepřijmete, že se to dá čekat. Dokonce i ti, kteří následují mého Syna, ale nepřijmou tato poselství, vám budou bránit a pronásledovat vás v jeho jménu. Neuvědomují si, že když se chovají s takovou nenávistí, urážejí mého Syna.

Musíte přijmout, že když můj Syn dá o sobě vědět, jeho slova budou napadena a přispějí tak k velkému rozdělení. Když pochopíte, proč čelíte takovým útokům a proč jste trestáni za promlouvání k světu jeho jménem, pak vám přijde tato práce jednodušší.

Pronásledování bude, žel, pokračovat až do dne jeho Druhého příchodu. Prosím, pro Něho, přijměte tyto zkoušky z lásky k Němu a vzdáte tak velkou poctu Bohu, díky tomuto utrpení. Žádná část tohoto utrpení se nepromarní, protože bude-li přijata s láskou k Ježíši, poráží Zlého, protože oslabuje jeho plán na zničení lidstva.

Odpusťte prostým duším, které zabraňují této misi. Ignorujte krutosti, které musíte vydržet ve jménu mého Syna. Přijměte, že pokud vás nenávidí, protože milujete mého Syna, že jste ve velké Boží přízni.

Odpusťte posvěceným služebníkům, kteří vám nedovolují hovořit o Knize Pravdy. Nechápou závažnost Božího plánu, připravit lidstvo na nový začátek, protože oni sami nejsou připraveni. Mnoho z nich dělají, to co dělají, pro lásku k mému Synovi. Nechtějí ublížit. Prostě nevidí, protože vidět nemohou.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby mně, vaší Matce, byla dána moc pomoci vám vydržet tuto cestu, aniž byste se vzdali, do příchodu Posledního dne. Za úsvitu Posledního dne bude slyšet mocný hlas trubky po celém světě. Zazní přesně tak, jak byste čekali, že bude znít a bude následován zpěvem sboru andělů. Bude slyšen v každé zemi, v každém městě, městečku, vesnici – všude. Potom ty, mé dítě, jako sedmý anděl, prohlásíš, že přišel můj Syn. Obloha zezlátne a brzy nato spatří zázrak každý muž, žena a dítě – každý hříšník. Můj Syn se zjeví v oblacích, stejně tak jak odešel. Pak z nebe sestoupí Nový Jeruzalém - nový začátek pro všechny, kdo přijali Boží milost.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět