866. Poselství Ježíše ze dne 1. srpna 2013 v 15:00.


HŘÍŠNOST DOSÁHLA MÍRY NEVIDĚNÉ ODE DNŮ NOE


Má vroucně milovaná dcero,

jak jen toužím obejmout vás všechny, moji drazí následovníci a vzít vás do svého útulku pokoje a bezpečí. Jak jen si přeji, abych vás mohl všechny vzít a ukrýt před zlem, které se tajně připravuje proti všem křesťanům.

Hříšnost dosáhla míry neviděné ode dnů Noe a je jako neviditelná síť pokrývající zemi. Něco tak smrtonosného, dokonale promyšleného, jen málokdo dokáže pochopit. Buďte si ale vědomi, že tento plán – jehož detaily budou dány světu těmi, kdo říkají, že reprezentují mé církve na zemi – vám bude předložen, a bude se očekávat, že jej přijmete. Pak po vás budou chtít, abyste to spolkli, a nebudete mít na výběr. To, co po vás budou požadovat, abyste udělali, za všemi těmi klamy a podvody, je zapřít Mě, Ježíše Krista.

Varuji svět, pokusíte-li se popřít mé božství – vy a všichni zapletení do tohoto ďábelského spiknutí – budete označeni jako nepřítel Boha. Budete-li podporovat rouhačské zákony, budete vinni hříchem proti Bohu.

Budu vás stále upomínat, abyste otevřeli oči Pravdě, ale nemohu vás nutit, abyste Mi zůstali věrni. Nemohu vás nutit, abyste Mě milovali. Vaše svobodná vůle náleží jen vám, ale když se obrátíte a poprosíte Mě, abych vás vedl, otevřu vaše oči Pravdě. Když Pravdu přijmete, zachráním vás.

Moji ubozí následovníci, vězte, že až se svět obrátí proti Bohu, že všemohoucí síla mého Otce zasáhne a zničí jeho nepřátele jednoho za druhým.Váš Ježíš


zpět