734. Poselství Matky Spásy ze dne 15. března 2013 v 22:30.


MODLETE SE MŮJ RŮŽENEC ZA VŠECHNY, KTEŘÍ VLÁDNOU V ŘÍMĚ


Mé drahé dítě,

toto je čas velkého zármutku, a to nejen pro tebe, ale pro všechny, kteří milují mého Syna.

Musím na vás naléhat, drahé děti, abyste zůstaly silné a věrné svatému Božímu Slovu kvůli mému Synu. On, můj milovaný Syn, věší svou hlavu v agonii, když pozoruje hrůzu, jak se před ním jeho církev rozpadá.

Prosím, modlete se za naději a modlete se můj svatý růženec každý den za všechny, kteří vládnou v Římě. Musíte se modlit za ty, kteří řídí katolickou církev. Zahrňte, prosím, do modliteb i muže, sedícího na Petrově stolci, protože vaše modlitby velmi potřebuje.

Modlete se, aby přijal Pravdu smrti mého Syna na kříži a otevřel tak své srdce prosbám mého Syna o milosrdenství pro všechny Boží děti.

Nezáleží na tom, jak jsou tyto časy v římskokatolické církvi těžké, zlo nemůže zvítězit, a také nezvítězí nad mocí Boha.

Má úloha Prostřednice všech Milostí bude brzy naplněna, a jako žena, která je vybrána, aby byla oděna v paprscích slunce, přichází můj čas, abych pomohla mému Synu v jeho konečném plánu spásy.

Miluji všechny Boží děti, včetně těch, které Mu činí velkou hanbu a strádání. Modlete se, aby mé modlitby, přenesené a předané mému Synu vaším jménem, mohly pomoci zmírnit utrpení, které leží před katolickou církví.

Drahé děti, má láska jako Matky všech Božích dětí je všezahrnující a nikdy neustanu v mém úsilí přinášet vám naději.

Vaše modlitby budou v nebi slyšeny a nikdy se nesmíte vzdát naděje, protože milosrdenství mého Syna je větší, než můžete vědět.

Boží láska je všemocná. Proste a dostanete velké požehnání, protože přípravy jsou dokončeny a vše je již hotovo k Velkému dnu Pána.

Vytrvejte s trpělivostí, láskou a důvěrou, neboť všechny tyto zkoušky budou brzy minulostí, a potom se nové nebe a nová země spojí v jedno. Toto je vše, o co se máte starat – o přípravu vaší duše a duší těch, kteří potřebují vaše modlitby nejvíce. Jen pak budete schopni přijmout Světlo Boha a vstoupit do Nového ráje na zemi.

Buďte v pokoji a soustřeďte se pouze na mého Syna a na jeho jedinečnou touhu zachránit duše všech žijících stvoření.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět