662. Poselství Ježíše ze dne 31. prosince 2012 v 19:25.


BUDETE TERČEM VELKÉ NENÁVISTI


Má vroucně milovaná dcero,

tvé břímě posla, vyslaného urovnat cestu pro můj Druhý příchod, se stane těžším.

Budeš terčem velké nenávisti a mnozí, včetně kněží z mojí církve, se tě budou snažit zničit.

Totéž bude platit o těch, kteří rozšiřují má poselství. Jako nositelé Pravdy budou také slovně napadáni.

To je čas, kdy se musíte držet stranou a dělat jen to, co je třeba, aby byl k poselstvím zajištěn přístup co možná nejvíce lidem.

Jak bude mé svaté Slovo dosahovat do mnoha koutů světa, hněv vůči nim se bude prohlubovat. I když budou poselství rozervána a v některých případech označena za kacířství, musíte jít dál. Zůstávejte pospolu a neposlouchejte jedovaté zlořečení, které na vás budou chrlit.

Zůstaňte silní a odvážní. Držte se při Mně, na mé straně, až půjdeme touto cestou na Kalvárii. Neboť nemylte se, tato obtížná mise byla předpověděna a pro mnohé z vás bude velmi těžká.

Všem vám žehnám a upozorňuji, že se nesmíte trápit, když se útoky stanou důraznější. To pro mé svaté Slovo se projeví mnoho nenávisti. Tuto cenu je třeba zaplatit za spásu duší, včetně těch, které vás nejvíce trýzní.


Váš Ježíš


zpět