583. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2012 v 16:10.


PAK DOJDE K ZAVEDENÍ CELOSVĚTOVÉHO OČKOVÁNÍ, KTERÉ VÁS ZABIJE, POKUD JE PŘIJMETE


Má vroucně milovaná dcero,

proroctví předpověděná ve Fatimě se nyní začínají ve světě projevovat.

Jednotná světová vláda, vytvořená v národech, které neúnavně spolupracují, téměř dokončila svou práci, která má být brzy představena světu.

Hned po ní přijde jednotné celosvětové náboženství, ohavnost v očích mého Otce.

Moje církev byla zamořena nepřáteli zevnitř, kteří jsou vlky v rouchu beránčím. Oklamou všechny, s nimiž přijdou do styku.

Pak dojde k zavedení celosvětového očkování, které vás zabije, pokud je přijmete.

Toto je čas, kdy jen modlitby – a hodně modliteb – mohou zmírnit dopad této strašné ukrutnosti, vytvořené elitní skupinou lidí u moci.

Ti pracují v každé části vašich vlád a lidé, kteří s nimi každodenně těsně spolupracují, vědí, co dělají.

Jsou tak lstiví, že vám budou předkládat každý zlý skutek jako velkou věc, jako velkou službu lidstvu. Udělají vše, co budou moci, aby mohli znesvětit cokoliv, co má něco společného s Bohem.

Budou šířit a prosazovat pohanství. Boží děti, které přijmou jejich zákony a jejich učení, budou zamořeny jejich zlými způsoby.

Musíte se modlit za ochranu, ale především se musíte modlit za tyto duše. Neboť můj Otec je zamýšlí potrestat. Vybere si je, jednoho po druhém, a zničí je. Bez vašich modliteb budou ztraceni a uvrženi do jezera ohně.


Váš Ježíš


zpět