578. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2012 v 19:00.


OZNÁMENÍ, KTERÉ VYHLÁSÍ MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD, BUDE NÁHLÉ


Má vroucně milovaná dcero,

naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby v tomto čase byli silní.

Mé svaté Slovo, můj dar lidstvu, dávané vám prostřednictvím těchto poselství, bude předmětem velké kritiky.

Musíte zůstat silní, až mé Slovo bude roztrháno na kousky a zneváženo. Bude to velmi těžké, ale musíte snést tato muka, neboť to je jen začátek.

Nepřítel povstane a strhá tato poselství, dávané každému z vás, aby duše mohly být zachráněny.

On počítá s každou duší, kterou svádí, a pak ji vzdálí od mých poselství. Dělá to tím, že nejdříve svádí věřící, aby se Mnou nepracovali na záchraně vašich bratrů a sester. Nechce, abyste se modlili za záchranu jejich duší.

Každý služebník mé církve, který vám zakazuje, abyste se modlili mé modlitby modlitební kampaně, potřebuje vaše modlitby. Nemohou zabránit tomu, aby mé modlitby byly šířeny. Když to udělají, tak potřebují vaši pomoc. Naneštěstí bude od této mise, která je poslední svého druhu na zemi, odvedeno mnoho duší.

V této době také spatříte, jak se rozdělení v mé církvi bude zvětšovat. Zatímco jedna strana bude trpět při ochraně mých evangelií, ta druhá se bude pokoušet znovu vynalézt mou církev, modernizovat mé učení a zavést obscénní zákony do mé církve.

Povstaňte proto s odvahou a sjednoťte se, neboť tento čas již téměř nadešel a vy uslyšíte o těchto nových praktikách, z nichž ani jedna se nebude držet mých pravých evangelií, mých učení, nebo Pravdy.

Tyto zkoušky se vynoří jako velké barikády. Vy, moji stoupenci, se budete cítit jako v pasti. Budete se cítit bezmocní a vaše slzy budou kanout.

Vaše slabost bude vaší silou. Vaším utrpením – až budete svědky tohoto strašného bičování, se stanete silnými.

Za každou zkoušku, kterou budete snášet v mém jménu, vás udělám ještě silnějšími. Vytrvejte a Já vám požehnám milostmi síly, odvahy a sebedůvěry.

Vy jste moje armáda, můj paprsek Světla v tomto světě. Bude uděláno vše, aby toto Světlo bylo uhašeno, ale bude to marné.

Paprsek vašeho světla, vaší lásky ke Mně, se rozzáří jako maják a pak jako velký oheň. Tento oheň Ducha Svatého uchopí každého z vás a rozšíří své plameny do všech koutů země.

Budete to vy, moje vzácná armáda, která to udělá. Budete vedeni nebem. Půjdete vpřed. Pošlapete zlou armádu ubohých duší, která je řízena Satanem a která bude proti vám bezmocná.

Brzy potom se sláva mého velkého oznámení ukáže světu.

Toto oznámení, které vyhlásí můj Druhý příchod, bude náhlé. I pro vás bude neočekávané, ačkoliv jste byli dobře připraveni. Tehdy vám bude předán velký dar věčného života.


Váš Ježíšzpět