565. Poselství Ježíše ze dne 25. září 2012 v 12:50.


JSOU JENOM TŘI ZPŮSOBY, JAK SE CHRÁNIT PŘED ZLÝM


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš být nikdy spokojená sama se sebou a myslet si, že tato práce – když se zdá, že všechno jde dobře – unikne, byť na okamžik, důtkám Zlého. On zuří. Strká nos do každé práce, kterou děláš, vytváří problémy a překážky, které tě zanechávají frustrovanou a bezmocnou.

Tolik lidí je slepých vůči důtkám, kterými bičuje lidstvo. Protože ho nemohou vidět, nevěří, že existuje. Ti, kdo mu skrze hřích otevírají cestu a vpustí ho do svých duší, shledají, že je nemožné se zbavit strašné bolesti a nespokojenosti, kterou vnáší do jejich životů.

Jsou jenom tři způsoby, jak se chránit před Zlým.

Tím prvním je svátost zpovědi, která očistí vaši duši, pokud jste opravdoví ve vašich výčitkách svědomí. Nekatolíky prosím, aby přijali dar plnomocných odpustků v modlitbě modlitební kampaně (24), která byla dána světu touto misí.

Druhým způsobem je každodenní oddanost mé Matce, jíž byla dána moc Satana rozdrtit. Její svatý růženec je důležitým štítem, který kryje vás a vaši rodinu před jeho zlým okem.

Poslední způsob je skrze stav milosti, kterého můžete dosáhnout pravidelnou komunikací se Mnou tím, že Mě přijmete ve svaté eucharistii.

Tolik lidí, kteří chtějí uniknout ze spárů Satana, a kteří v srdci vědí, že byli vtaženi do víru zla, se musí obrátit ke Mně a prosit Mě, abych jim pomohl touto mimořádnou modlitbou modlitební kampaně (78):

Zachraň mě od Zlého

"Ó, Ježíši, ochraňuj mě před mocí Satana.

Vezmi mě do svého srdce, když se zbavím vší mé oddanosti k němu a k jeho zlým cestám.

Předávám Ti svou vůli a přicházím před Tebe na kolenou s pokorným a kajícným srdcem.

Vkládám svůj život do tvé svaté náruče.

Zachraň mě od Zlého. Osvoboď mě a vezmi mě do tvého bezpečného přístavu ochrany navěky věků. Amen."


Váš Ježíš


zpět