551. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2012 v 18:55.


KOMUNISMUS, TAK DLOUHO OBÁVANÝ V ZÁPADNÍM SVĚTĚ, JE NYNÍ TAJNĚ ORGANIZOVÁN GLOBÁLNÍ ALIANCÍ


Má vroucně milovaná dcero,

mám v úmyslu vzít křesťanské země, které trpí kvůli nátlaku, aby Mě zapřely, do mé svaté náruče, abych jim dal sílu.

Jejich křesťanství bude prudce napadeno způsobem, jaký žádné jiné náboženství nebude muset snášet.

Jiná náboženství nebudou pronásledována takovým způsobem, jakým budou muset trpět moji následovníci.

Pravda křesťanství může být zpochybňována. Může být napadena a bude cenzurována, ale jedna věc se nikdy nezmění:

Je jen jedna cesta do domu mého Otce. Touto cestou jsem Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva.

Nemůžete jít k mému Otci bez toho, že byste přijali moji existenci.

Pravda nemůže být změněna, bez ohledu na to, jak silně se budete snažit ji popírat.

Velmi brzy budou lži viděny jako takové, čím jsou. Všechna náboženství se sjednotí, až uvidí Pravdu.

Smlouva mého Otce poslat Mě, svého jediného Syna, abych ještě jednou přivedl celé lidstvo do království mého Otce, bude nyní naplněna.

Právě když se Pravda stane zjevnou, všichni, kdo jsou ještě na pochybách, budou pokoušeni se od ní odvrátit.

Moji stoupenci, prosím vás naléhavě, řekněte jim nyní Pravdu.

Nemusí naslouchat, ale po Varování naslouchat budou.

Nyní začíná zuřit bitva proti křesťanství.

Volám proto všechny křesťany, aby bránili své právo projevit věrnost Mně, svému Ježíši. Když to neučiníte, budete zadušeni a donuceni spolknout lež komunismu.

Komunismus, tak dlouho obávaný v západním světě, je nyní tajně organizován globální aliancí mezi vládami všude na světě.

Ti, kdo ve vašich národech vykřikovali svůj odpor k tomu, co nazývali režimem zla, nyní komunismus přijmou.

Tou dobou budou kontrolovat všechno, co děláte, co jíte, kolik vyděláváte, zda máte, nebo nemáte kde bydlet, a zda praktikujete, nebo ne, své náboženství.

Nikdy se nevzdávejte. Nikdy se nezřekněte naděje. Během období tohoto útlaku bude důležitá vaše síla. Vaší zbraní bude modlitba a pomůže vám vytrvat.

Moji stoupenci Mi musí důvěřovat. Nenechám vás trpět dlouho. Podržím vás, a toto těžké období bude krátké.


Váš Ježíš


zpět