544. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2012 v 14:30.


UKÁŽE SE VELKÝ KONFLIKT A LIDI ROZDĚLÍ. BRATR PROTI BRATRU.


Má vroucně milovaná dcero,

národ za národem právě teď prochází přechodným obdobím.

Ani jeden národ si nemohl nevšimnout, že ve vzduchu je mnoho změn.

Nejen zákony, které spravují jejich země, se začínají měnit, ale víra, kterou kdysi měly, se začíná vytrácet.

Méně kněží, méně sluhů v mých křesťanských církvích se nabízí k obraně Božích zákonů.

Ani nevyhlašují věrnost Mně. Místo toho jejich hlasy jsou spíše jen šepotem mezi hlučnými hlasy těch, kteří vykřikují a propagují sebelásku.

Boží Slovo je pohlceno hlasy ateistů, kteří zakrývají své hlasy zástěrkou vládních zákonů, opatřených dodatky ve jménu takzvané spravedlnosti, tolerance, pro dobro všech.

Lži, které jsou vám předkládány, jsou vymyšleny tak, aby zničily nejen Slovo mého Otce, ale také křesťanství po celém světě.

Odpadlictví od víry se šíří jako divoký požár a dosáhlo téměř svého kritického bodu.

To je čas k Božímu zásahu. Dost lží. Král lží všude klame Boží děti. Neposlouchejte vaše vlády, které prohlašují, že Boží Slovo je lež.

Nepřijímejte nové zákony, které tolerují smrtelný hřích. Bojujte, vy všichni. Postavte se za to, co je správné.

Nedovolte zákonům zaváděných králem lží strhnout vás a vaše rodiny do bezedné jámy.

Pokud byste připustili zákony, které zakazují praktikování vaší víry, budete trpět. Vaším duším bude chybět potrava a vzdálíte se ode Mne.

Ale pokud byste přijali vraždu a potraty a nepostavili se proti takovému zlu, pak vaše země bude potrestána Boží rukou.

I když odpadlictví se všude neustále šíří, na druhé straně obrácení také vzrůstá a oboje se brzy proti sobě postaví.

Ukáže se velký konflikt a lidi rozdělí. Bratr proti bratru. Soused proti sousedovi.

Budou existovat dva tábory. Jedni, kteří Boha milují a ti druzí.

Každé duši dám příležitost, aby se rozhodla, ke kterému táboru si přeje patřit v naději, že si vybere Mě, svého milovaného Spasitele.

Vy, moji stoupenci, svými modlitbami, zejména modlitbou litanie za milost ochrany před peklem, můžete ke Mně přivést více duší.

Pak pozvednu dobré do svého srdce, jak bylo předpověděno, a v mžiku oka budou vzati do bezpečí.

Můj slib je zachránit lidstvo.

Ale konečná volba bude záviset na každé duši prostřednictvím její svobodné vůle.


Váš Ježíš


zpět