451. Poselství Ježíše ze dne 2. června 2012 v 21:00.


NIKDY NEKOLÍSEJTE, NIKDY NEPOCHYBUJTE O MÉ OCHRANNÉ RUCE


Má vroucně milovaná dcero,

když moji následovníci Mi dovolí zaplavit své duše mou nepodmíněnou láskou, roznítím v nich sílu, která je vyleká.

Přijďte ke Mně jako důvěřivé dítě s prostým a otevřeným srdcem, se žádným očekáváním, a Já vám přinesu pokoj, jaký nikde jinde nemůžete najít.

I když pláču nad způsobem, jakým zlo a chamtivost sevřely svět, jsem také plný radosti kvůli čisté lásce, jakou Mi, svému Ježíši, prokazují moji následovníci.

Jakou vzpruhu, útěchu Mi přinášejí a jak si je přeji sevřít v mé náruči.

Jak jen si přeji, aby Mě mohli slyšet. Také jim řekni, jak velice je miluji.

Jak Já jen toužím po dni, kdy natáhnu ruku, uchopím tu jejich do své a přitáhnu je do mého nového království, kdy konečně přijdou ke Mně domů.

Ten den není daleko.

Všem mým následovníkům říkám: Musíte Mi v tomto čase naslouchat.

Musíte být silní a vytrvalí během zkoušek ležících před vámi a nikdy neztrácet odvahu.

Chůze po cestě, klestěné pro vás do mého království, vás bude zraňovat. Mnozí z vás budou klopýtat a vrávorat.

Někteří poběží zpátky, odkud přišli.

Jiní si sednou, vzdají se a uvíznou mezi začátkem své cesty a branami k věčnému životu. Tak slabá bude jejich víra, kvůli překážkám, jimž budou čelit.

Ti silnější, budou nebojácní. Budou chtít vyrazit kupředu a spěchat s každou trochou energie do nové éry míru.

Nic jim nebude stát v cestě. Budou vědět, jak přestát utrpení ležící před nimi. Budou vědět, jak bojovat s nepřítelem. V srdci budou mít jen málo strachu a budou poslouchat každý pokyn, který jim dám.

Musíte se vždy snažit vracet se zpátky, abyste nesli ty, kteří jsou slabší, ty, kteří mají strach. Musíte nést na ramenou ty, jimž chybí vůle a odvaha povstat v mém jménu.

Ti, kteří odmítnou vaši pomoc, budou ponecháni vzadu a stanou se částí království šelmy, odkud není úniku.

Nikdy nekolísejte, nikdy nepochybujte o mé ochranné ruce.

Ponecháte-li vše mé svaté vůli, postarám se o všechno.

Důvěřujte Mi. Následujte Mě.

Čas se krátí, přesto je ho ještě dost, abyste se připravili na bitvu, která leží před vámi.

Miluji vás všechny. Nikdy nezapomeňte na sílu mé lásky.


Váš milovaný Spasitel, Král Spásy
Ježíš Kristus


zpět