355. Poselství Matky Spásy ze dne 23. února 2012 v 16:00.


MODLETE SE, ABY MOHLA BÝT ODVRÁCENA ATOMOVÁ VÁLKA V ÍRÁNU


Mé dítě,

pro mé děti přišel čas, aby se v úctě a poslušnosti k mému drahému Synu spojily do jednoty, aby atomová válka v Íránu mohla být odvrácena. Tato válka je velmi blízko a musíte se vroucně modlit, abyste ji zastavili, protože by zabila milióny Božích dětí. Satan a jeho démoni pracují, aby způsobili strašnou zkázu.

Zabijí-li duše dříve, než jim bude dána příležitost vykoupit se v očích mého Syna, pak budou ztracené. Takový je plán Zlého. Hledá, jak by co nejvíce duším zabránil, aby vstoupily do království mého Otce. Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.

Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.

Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět