344. Poselství Ježíše ze dne 12. února 2012 v 15:00.


BIBLE SVATÁ NENÍ ODSUNUTA STRANOU VE PROSPĚCH TĚCHTO POSELSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

včera jsi Mi chyběla. Vzpomínáš si, že jsem tě během noci probudil? Byla jsi příliš unavená, ale jak Já jsem chtěl s tebou mluvit. Dnes tě musím naléhavě žádat, abys řekla světu, že může vypuknout válka, a pak, nebude-li se více mých následovníků modlit, může přerůst do atomové války.

Už se blíží a modlitby ji mohou odvrátit spolu s rukou mého Věčného Otce. Potřebuji, aby více mých následovníků rozšiřovalo mé svaté Slovo celému lidstvu pro dobro vašich duší.

Má dcero, je na tebe útočeno těmi, kdo říkají, že svatá Kniha mého Otce je odsunuta stranou ve prospěch těchto poselství. Není tomu tak. Má dnešní poselství mají posílit učení obsažené v Bibli svaté, protože tak mnoho lidí v dnešním světě nevědí, co obsahuje.

Ani nepoznají varovná znamení časů konce, pokud bych je jim nyní neodhalil. Proč je tomu tak? Musím připravit vaše duše pro můj Nový ráj. Nemějte nikdy pocit, že se vás pokouším přivést na jinou cestu. Neboť je jen jedna cesta do ráje a Já jsem ten, kdo vás povede do jeho bran. Řiďte se mým Slovem. Naslouchejte mému volání. Kráčejte se Mnou s hlavami vztyčenými a bez strachu v srdci, když vedu mou armádu, aby Mi pomohla získat zpět mé království na zemi.


Váš milovaný Ježíš


zpět