172. Poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2011 v 20:10.


ZLO JE VYDÁVÁNO ZA DOBRO, ZATÍMCO DOBRO JE VYDÁVÁNO ZA ZLO


Když člověk zpochybňuje svou víru, potřebuje se zamyslet. Jestli je na pochybách, pak Mě musí prosit, abych mu otevřel oči. Když se mu zdá těžkým se modlit, pak Mě musí prosit, abych otevřel jeho ústa. Ale když nebude naslouchat Pravdě, potom potřebuje modlitby ostatních.

Mé děti, mám velkou starost o způsob, jakým se zlo projevuje jako dobro, zatímco dobro je prezentováno jako zlo. Všechno ve vašem světě je obráceně. Pro vás, kteří nemáte hlubokou oddanost ke Mně, je těžké vidět pravý stav věcí.

Nyní se ve vašem jménu podnikají ve světě akce na každé úrovni vlády, církve a státu, a vy si toho nejste vědomi.

Jsou přijímány špatné zákony a předkládány lidstvu tak, že jsou v jejich nejlepším zájmu. To zahrnuje nové režimy, lékařství, mezinárodní pomoc, očkování a hlásání nového náboženství a jiných učení. Nikdy nebylo tolik zmatku mezi mými dětmi.

Na povrchu se věci zdají být pod kontrolou a v pořádku a v jistém smyslu tomu tak i je. Ale jediný skutečný řád, jenž existuje, je v rukou těch, kteří ovládají světové události, skrytí v pohodlí svých hříšných způsobů za zavřenými dveřmi.

Nenechejte se oklamat, děti. Musíte se obrátit o pomoc ke Mně, aby tyto ohavné události, plánované utajenými globálními silami, mohly být zmírněny. Vaší jedinou cestou ke skutečné svobodě je znovu roznítit vaši víru ve Mne. To se stane brzy, mé drahé děti, až se Já sám ukážu světu během Varování, které se přibližuje stále víc a víc.

Naléhavě vás vyzývám, abyste se modlili za ty, kteří mají zrak, ale jsou slepí k mému nejsvětějšímu Slovu. Modlete se za ty, kteří setrvávají v překrucování mého učení a za mé posvěcené služebníky, kteří svou zbabělostí se poddávají žádostem svých vlád.

Nyní je zde pouze jeden vládce, jenž řídí budoucnost a tím je můj Věčný Otec, Bůh Stvořitel a tvůrce všeho. Buďte Mu věrni nade všechno a najdete pevnou půdu, až půjdete vpřed po cestě Pravdy.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět