146. Poselství Ježíše ze dne 23. července 2011 v 17:30.


SRPEN 2011 – MĚSÍC ZÁCHRANY DUŠÍ


Má milovaná dcero,

děláš Mě tak šťastným. Tvé úplné odevzdání teď znamená, že mohu zachránit více duší, ať už jsou kdekoliv. Pojem smírčí duše, má dcero, ti není zcela srozumitelný, pokud jde o jeho plný význam, ale časem se ti ujasní. Do té doby budeš tak silná, že trpět pro Mne ti přinese radost, nikoliv smutek. Nebude to snadné, jelikož pracovat pro Mne, svého milovaného Spasitele, nemůže být lehké.

Bylo to inspirací Boha, mého Věčného Otce, že jsi byla povzbuzena, abys Mi přinesla tuto nejvyšší oběť. Je to velmi zvláštní milost, má dcero, i když se to v lidských pojmech nemusí tak jevit, neboť mé milosti nepřinášejí vždy radost a štěstí do tvého života. Mohou přinést utrpení, ale současně ti dají skutečný vhled do mého nádherného království.

Mnoho, mnoho, lidí ve světě buduje moji vzácnou armádu. Modlitbou, osobním utrpením a šířením mého Slova budou zachraňovat duše. Čím silnější bude má armáda v zachraňování duší, tím menší dopad bude mít Velký trest.

Prosím všechny mé děti, aby strávily měsíc srpen v každodenní modlitbě růžence Božího milosrdenství za ztracené duše, které nepřežijí Varování. Také vyžaduji jeden den půstu týdně, stejně jako každodenní účast na mši a přijetí mé nejsvětější eucharistie.

Udělá-li to dostatečný počet z vás v měsíci, který nazývám "Měsíc záchrany duší", pak budou zachráněny milióny duší po celém světě. Děti, udělejte to pro Mne a stanete se částí mého slavného království. Vaše duše, v okamžiku smrti, se připojí ke Mně v ráji. To je můj nejsvětější slib.

Miluji vás, děti. Nyní jděte a utvořte tu nejmocnější armádu na světě. Armádu lásky. Armádu spásy.


Váš milovaný Spasitel
Vykupitel lidstva
Ježíš Kristus


zpět